دریافت و تحویل قلک

میتونی فرشته باشی
قلک ماهک سال هاست که هم پای کودکان مبتلا به سرطان استان مازندران در مسیر سخت درمان، راه پیموده است. با در یافت قلک ماهک ، همراه فرشته های عزیزمان برای ادامه مسیر درمانشان باشیم.

می‌خوام عضو ماهک بشم

میتونی فرشته باشی
قلک ماهک سال هاست که هم پای کودکان مبتلا به سرطان استان مازندران در مسیر سخت درمان، راه پیموده است. با در یافت قلک ماهک ، همراه فرشته های عزیزمان برای ادامه مسیر درمانشان باشیم.

همکاری با ماهک

میتونی فرشته باشی
قلک ماهک سال هاست که هم پای کودکان مبتلا به سرطان استان مازندران در مسیر سخت درمان، راه پیموده است. با در یافت قلک ماهک ، همراه فرشته های عزیزمان برای ادامه مسیر درمانشان باشیم.

سفارش استند تسلیت

با سفارش استند تسلیت ماهک جهت ابراز همدری در مراسم عزاداری دوستان و عزیزانتان به نجات
زندگی کودکان ماهک بپیوندید.

چطور می‌تونم کمک کنم؟

با سفارش استند تسلیت ماهک جهت ابراز همدری در مراسم عزاداری دوستان و عزیزانتان به نجات
زندگی کودکان ماهک بپیوندید.

همین الان می‌خوام کمک کنم

با سفارش استند تسلیت ماهک جهت ابراز همدری در مراسم عزاداری دوستان و عزیزانتان به نجات
زندگی کودکان ماهک بپیوندید.

خبرهای

ماهک

ماهک در شبکه های اجتماعی