استند تبریک و تسلیت:

هزینه خرید یک دسته گل برای تبریک و تسلیت را به ماهک هدیه کنید و ماهک با تابلوی ایستاده در مراسم اعلام میکند که هزینه گل را صرف چه کار خیری کردید.